MediaVita …… verrijkend en verrassend!

MediaVita is een inspirerende ontmoetingsplaats voor mannen en vrouwen in Westerbork en omgeving, opgericht in januari 2009. De leden hebben ruime inbreng bij het organiseren van activiteiten. De sociëteit wil een plek zijn waar iedereen nieuwe kennis en kennissen kan opdoen. De locatie van samenkomst is restaurant Diggels in Westerbork. Onze leden komen hier twee maal per maand op donderdagavond bijeen. De ene donderdag komt men rond 17.30 uur samen voor een borrel en een gezamenlijke maaltijd. De andere donderdag is er een interessante lezing over uiteenlopende onderwerpen. De activiteitencommissie is voortdurend op zoek naar boeiende onderwerpen en aansprekende  inleiders op het gebied van natuur, kunst, muziek, architectuur, cultuur, gezondheid e.d. De lezingen beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Naast deze vaste sociëteitsavonden worden er incidentele activiteiten georganiseerd, zoals een wandel- of fietstocht, of een excursie met KunstKijk.

KunstKijk

Enkele leden van MediaVita hebben het initiatief genomen om binnen de sociëteit een kunstgroep te formeren, genaamd KunstKijk. KunstKijk geeft een nieuwsbrief uit over beeldende kunst in de wijde omgeving. Deelnemers aan deze groep die een bijzondere belangstelling hebben voor beeldende kunst, worden daarnaast geïnformeerd over gezamenlijke activiteiten op dit specifieke terrein.  Kijk hier voor meer informatie.

Heeft u interesse kom dan gerust eens de sfeer proeven. Wilt u meer informatie, sfeer proeven of lid worden van Media Vita? Neemt u dan contact op met het secretariaat, email secretariaatMV@kpnmail.nl.