Lid zijn of lid worden van Media Vita …..

Lidmaatschap Het lidmaatschap van MEDIA VITA staat in principe open voor iedereen die op constructieve wijze wil meewerken om de sociëteit vorm te geven. Van alle leden wordt inbreng en betrokkenheid verwacht. Het maximaal aantal leden is 60.

Contributie De contributie bedraagt momenteel € 120,- per persoon per jaar; dit kan jaarlijks worden aangepast.
Bij aanmelding gedurende het eerste halfjaar is het volle lidmaatschap verschuldigd, bij aanmelding na 1 juli de helft.
Restitutie van lidmaatschapsgelden vindt in principe niet plaats, tenzij hiertoe dwingende redenen zijn, zulks ter beoordeling van het Bestuur.

Activiteiten De leden komen twee keer per maand bij elkaar in restaurant Diggels.
Eenmaal per maand is er een interessante lezing die voor nieuwe kennis zorgt op uiteenlopende gebieden, zoals kunst, architectuur, filosofie, muziek, natuur, literatuur, etc. De lezingen kunnen gratis worden bezocht.
Eenmaal per maand is er ook een gezellige dineravond die vooral in het teken staat van elkaar beter leren kennen en betrokkenheid. De kosten voor het diner komen voor eigen rekening; eenmaal per jaar is er een bijzonder diner (bijvoorbeeld een kerstdiner), wat via de contributie verloopt.
Daarnaast worden incidenteel activiteiten georganiseerd, zoals een fietstocht, een wandeling, een kookworkshop of een excursie om te genieten van beeldende kunst. De (eventuele) kosten hiervan worden onder de deelnemers omgeslagen. Deelname aan incidentele activiteiten is op inschrijving.

Kennismaken Misschien overweegt u om lid te worden van Sociëteit Media Vita. U bent van harte welkom om eens te komen sfeerproeven op een lezingenavond en/of een dineravond, waarna u een besluit kunt nemen over wel of geen lidmaatschap.

Wilt u meer informatie, overweegt u lid te worden of wilt u eens komen sfeerproeven, neemt u dan contact op via het secretariaat van MediaVita, E-mail: secretariaatMV@kpnmail.nl