….. voor mensen die midden in het leven staan

In ons mooie dorp zijn vele verenigingen en instanties waar inwoners lid van kunnen zijn. Toch werd in 2009 de nieuwe sociëteit Media Vita opgericht.

De kracht van Media Vita is dat er mensen samenkomen, die breed geïnteresseerd zijn en op de hoogte willen blijven van onderwerpen op het gebied van cultuur, milieu, filosofie, gezondheid, architectuur, geschiedenis enz. Maandelijks wordt er een interessante lezing voorbereid door de Activiteitencommissie.

Naast de lezingenavonden zijn er – als vast onderdeel – de maandelijkse dineravonden, waarop we elkaar beter leren kennen onder het genot van een hapje en drankje.
Dat dit in een behoefte voorziet, blijkt uit het feit dat vanaf de oprichting tot nu er altijd ruim vijftig mensen lid zijn (geweest). Het aantal leden wordt beperkt tot 60.
Een ander aspect is dat de sociëteit open staat voor zowel vrouwen als mannen. Ook dit blijkt voor velen een pre!

De sociëteitsavonden vinden plaats in restaurant Diggels te Westerbork.

Naast de vaste sociëteitsavonden worden incidentele activiteiten georganiseerd, wandelingen, fietstochten, een cultureel uitstapje. Elk lid kan het initiatief nemen tot zo’n activiteit. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een nieuwe commissie, de KunstKijk commissie, die elk kwartaal een mooie nieuwsbrief uitgeeft over wat er in de wijde omgeving te vinden is op het gebied van beeldende kunst. Zij organiseert daarnaast jaarlijks enkele culturele uitstapjes. Vaak is een bezoek aan een mooie kunstuiting in combinatie met een lezing hierover voor de deelnemers voorbereid.

Het jaarprogramma en incidentele activiteiten zijn voor leden te raadplegen op het besloten deel van deze site.